De balans van jonge accountants

Het Financieel Dagblad van 16 mei 2018 kopte: ‘Jonge accountants in de knel door hoge werkdruk’. Uit een onderzoek kwam naar voren dat accountants onder de 35 een dermate hoge werkdruk ervaren, dat ze overwegen om het beroep te verlaten. Dat is toch zonde!

Als oorzaken van deze werkdruk worden in het onderzoek personeelstekort, te krappe planning van controles en een stortvloed aan nieuwe regels genoemd.

Studie en stage hakken erin

Zelf volg ik een post hbo AA-opleiding. Afgelopen vrijdag raakte ik met enkele studiegenoten in gesprek en ging het over werkdruk. Wat mij opviel is dat niet zozeer de werkdruk het probleem is, maar veel meer de opeenstapeling van werk, studie en privé. Vooral de studie en stage hakken erin, aangezien die grotendeels bovenop het reguliere werk komen. Het gaat om balans en dan ben ik blij dat ik bij CROP werk.

Eigen studietempo

Deze week ontving ik een bericht in mijn mailbox ‘Van de bestuurstafel’. In die mail werd een oproep gedaan aan mij en alle collega’s om met het bestuur mee te denken over werkdruk en hoe daar mee om te gaan. Het typeert onze organisatie. Hier worden jonge accountants niet aan hun lot overgelaten, maar gaan senioren en junioren samen op. Door deze teamspirit heb je niet het idee dat je er alleen voor staat. Ook mag je bij CROP je eigen studietempo bepalen. Uit de gesprekken met mijn studiegenoten weet ik dat dat lang niet overal het geval is. Vaak wordt er druk uitgeoefend om zo snel mogelijk de studie af te ronden. Dat gebeurt met behulp van beloningen, maar ook door kosten door te belasten.

Balans is belangrijk

Het gaat om de balans. Balans in je werk, studie en privéleven en ook in inspanning en ontspanning. Bij CROP houden we van hard werken en dat wisselen we af met een voetbaltoernooi, een barbecue of door samen deel te nemen aan een mudrun. En dan vergeet ik bijna de vrijdagmiddagborrel die spontaan door collega’s in het leven is geroepen. Ik geef meteen toe dat het onder de knie krijgen van het vak van accountant veel van je vraagt. Maar juist door mijn collega’s is het allemaal te doen en blijf ik in balans.

 

 

Jonathan Mulder is werkzaam in de accountancy bij CROP registeraccountants in Ede.

Laat wat van je horen

*

Anti-Spam Quiz:

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging.

CROP