Verplicht in bedrijfstakpensioenfonds of toch niet?

Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegdEen pensioenfonds kan met terugwerkende kracht betaling van pensioenpremies vorderen. Bijvoorbeeld als de werkgever onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) blijkt te vallen en zich niet bij dat Bpf heeft aangemeld. Het is dus van belang om zowel bij de start van de onderneming als bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten te beoordelen of verplichte aansluiting aan de orde is. Dat kan u later een hoop financiële narigheid besparen.

Wat is een Bpf?

Een Bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds, specifiek voor een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep. Elk bedrijf zal regelmatig moeten (laten) toetsen of de huidige bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van een Bedrijfstakpensioenfonds vallen. De deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) kan wettelijk namelijk verplicht worden gesteld. Werknemers die vallen onder de werkingssfeer van een verplichtstelling zijn dan automatisch deelnemer in het verplicht gestelde Bpf en werkgevers zijn verplicht daarvoor pensioenpremies (werkgever- en werknemersgedeelte) aan het Bpf te betalen.

Verplichtstelling?

Het is niet altijd duidelijk of een werkgever onder een verplichtstelling valt. Deze onduidelijkheid kan zich voordoen bij aanvang van de bedrijfsactiviteiten, maar ook later wanneer bijvoorbeeld de bedrijfsactiviteiten veranderen, het zwaartepunt van bepaalde activiteiten wijzigt of de verplichtstellingscriteria van een Bpf wijzigen. Als u niet onder een verplichtstelling valt heeft u de vrije keuze om, samen met uw werknemers, zelf een collectieve pensioenregeling op te zetten en deze bij een pensioenuitvoerder onder te brengen die qua kosten en voorwaarden het best bij u past.

Niet aangemeld en nu?

Het achterwege blijven van een aanmelding kan grote financiële gevolgen hebben voor de werkgever en mogelijk ook voor haar bestuurders. Het kan zijn dat uw bedrijf zich, met terugwerkende kracht, alsnog bij het Bpf moet aansluiten. Dat betekent dat u met terugwerkende kracht de pensioenpremies moet afdragen over alle jaren dat u eigenlijk onder de werkingssfeer viel. Had u op dat moment elders al een pensioenregeling lopen dan  is het nog maar de vraag hoe uw huidige pensioenverzekeraar met de aan hen betaalde premies omgaat. Daarnaast hangt er vaak ook een fiscale claim boven het hoofd van uw werknemers. Dit komt doordat ze meer pensioen hebben opgebouwd dan fiscaal gezien mag.

BPF analyse

Vallen de bedrijfsactiviteiten wel of niet onder de werkingssfeer van een Bpf? Laat CROP Pensioenadviseurs een analyse van uw bedrijfsactiviteiten uitvoeren waarin wordt getoetst of uw bedrijf wel of niet onder de werkingssfeer van een van de Bedrijfstakpensioenfondsen valt. Daarmee kunt u veel problemen voorkomen. En waar mogelijk zullen wij u adviseren om uw vrije keuze te behouden.

Machteld Bijkerk, tax manager CROP Amersfoort

 

 

door: Machteld Bijkerk, Tax Manager bij CROP
Email

Laat wat van je horen

*

Anti-Spam Quiz:

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging.

CROP