Waarom goede pensioencommunicatie voor werkgevers belangrijk is

Als werkgever speelt u een belangrijke rol als het gaat om de pensioencommunicatie richting uw werknemers. De Wet pensioencommunicatie richt zich immers niet alleen op pensioenuitvoerders maar ook op werkgevers. U bent primair verantwoordelijk voor de informatie over de bestaande pensioenregeling Een deel van deze communicatie wordt vervolgens ingevuld door de pensioenuitvoerder.

Waarom is goede pensioencommunicatie belangrijk?

Pensioencommunicatie heeft als doel de deelnemer bewust te maken van zijn pensioensituatie. Denk hierbij niet alleen aan de hoogte van het pensioen, maar ook aan financiële risico’s, de kosten van het pensioen en de invloed van “life-events” zoals echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en baanwissel. U speelt als werkgever bij de informatievoorziening over het pensioen een belangrijke rol, sterker nog u bent hiertoe verplicht. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat een prominente rol van de werkgever in de communicatie een positieve bijdrage kan hebben op het pensioenbewustzijn van de werknemer.

Positief onderscheiden?

U kunt zich in positieve zin onderscheiden in uw arbeidsvoorwaarden ten opzichte van andere werkgevers. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. De kosten voor de pensioenregeling maken vaak een aanzienlijk deel uit van het totale budget voor secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onze ervaring is, dat goede pensioencommunicatie positief bijdraagt aan de waardering van de arbeidsvoorwaarden door werknemers. We zien een trend dat steeds meer werkgevers het belang van goede pensioencommunicatie onderkennen en daarmee al rekening houden bij de vaststelling van hun beschikbare pensioenbudget.

CROP ontzorgt!

CROP pensioenadviseurs kan voor u de communicatie verzorgen bijvoorbeeld in de vorm van plenaire en/of individuele informatiesessies met uw werknemers. Ook kunnen wij de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de pensioenregeling ondersteunen en begeleiden.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon of een pensioenadviseur van CROP.
033 – 463 54 80

Machteld Bijkerk, tax manager CROP Amersfoort

 

door: Machteld Bijkerk, tax manager en pensioenadviseur bij CROP

Laat wat van je horen

*

Anti-Spam Quiz:

Niet gevonden wat u zocht? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging.

CROP Ede

T. 0318 64 81 48
E. ede@crop.nl

Contactgegevens | Route

CROP