Tip!   september 2013

Eigenrisicodrager ZW

10-09-2013 - Wilt u eigenrisicodrager worden? Wees dan op tijd met uw aanvraag!
  • Wilt u eigenrisicodrager worden? Wees dan op tijd met uw aanvraag!
  • Bent u al eigenrisicodrager? Voortaan betaalt u ook de overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van (ex-)werknemers in de ZW

Bent u als werkgever van plan om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW), dan dient u hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Uw aanvraag dient in dat geval vóór 2 oktober 2013 binnen te zijn bij de Belastingdienst. Bent u op dit moment al eigenrisicodrager voor de ZW? Dan verandert per 1 januari 2014 niet alleen uw korting, maar tevens uw verantwoordelijkheid voor het dragen van overlijdensuitkeringen van (ex-)werknemers in de ZW.

Eigenrisicodragerschap

Als eigenrisicodrager voor de ZW draagt u het risico van de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers. Dit betekent dat niet het UWV, maar u zelf de Ziektewetuitkering aan uw (ex-) werknemers. U kunt er als eigenrisicodrager echter ook voor kiezen om dit risico (geheel of gedeeltelijk) particulier te verzekeren. In ruil voor het eigenrisicodragerschap betaalde u voorheen een lagere sectorpremie of Ufo-premie. Deze korting komt echter vanaf 1 januari 2014 te vervallen.

Wijzigingen per 1 januari 2014

In plaats daarvan betaalt u als eigenrisicodrager vanaf 1 januari 2014 een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas), omdat het premiedeel ZW-flex niet hoeft te worden betaald. Daar staat echter tegenover dat u voortaan ook het risico gaat dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers met een ZW-uitkering die onder het eigen risico vallen (hieronder zijn dus ook flexwerkers begrepen).

Let op:

U bent geen eigenrisicodrager voor de ZW als u bij ziekte van een werknemer 2 jaar lang loon doorbetaalt. Deze doorbetalingsverplichting geldt namelijk voor iedere werkgever.

Tip:

Laat u vooraf goed informeren of het eigenrisicodragerschap voor u voordelig is, want dit is zeker niet in elk geval gunstig.  Daarnaast dient u als eigenrisicodrager zelf de verzuimbegeleiding en re-integratie te doen voor de (ex-)werknemers die onder het eigenrisicodragerschap vallen.

Hoe kunt u het financieel risico van het eigenrisicodragerschap inschatten?

Deze zomer hebben werkgevers een overzicht ontvangen van het UWV met daarop alle Ziektewet-uitkeringen die in 2012 zijn toegekend aan (ex-)werknemers zonder vast dienstverband. Veel werkgevers hebben inmiddels naar aanleiding van dit overzicht kopieën aangevraagd bij het UWV van beslissingen over Ziektewet-uitkeringen in 2012. Deze kopieën heeft u nodig om het financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW zo goed mogelijk in te schatten.

Heeft u de kopieën nog niet ontvangen, maar wilt u wel eigenrisicodrager worden, dien dan uw aanvraag in ieder geval vóór 2 oktober 2013 bij de Belastingdienst in. Mocht u na ontvangst van de kopieën hierop terug willen komen, dan is dat mogelijk, mits u vóór 1 december 2013 de Belastingdienst schriftelijk verzoekt om uw aanvraag opnieuw te beoordelen.
layout 

layout